Försäkringsskador på avloppssystemet

Vi hanterar ofta försäkringsfordringar och arbetar med alla danska försäkringsbolag. Vi har därför också erfarenhet av den dokumentation som är nödvändig i detta avseende. Vi vägleder, guidar och hjälper dig under hela processen – från att lokalisera skadan, ta kontakt med försäkringsbolaget, rapportera skadan, föra dialog om skadan och utföra reparationen efter överenskommelse med kunden.

Om du är osäker på om ditt avlopp är skadat rekommenderar vi alltid att du gör en tv-inspektion av dina avlopp – alla försäkringsbolag täcker utgifterna för en TV-inspektion om det finns skador på avloppet.

Husägare glömmer bort avloppsförsäkringen

Många husägare har tecknat en försäkring av sina avlopp – de flesta vet det inte. På Roskilde Avloppsrenovering rekommenderar vi alltid alla husägare att försäkra sig mot eventuella avloppsskador, eftersom räkningen snabbt kan bli hög om skadan inte har slutförts i tid. Om du är osäker på om du är täckt för avloppsskador, kontakta ditt försäkringsbolag eller kontakta oss på tel: 70 700 700 och vi kan ge dig en kvalificerad offert om du är täckt eller inte.

kloakservices

Låt os hjälpa dig med avloppsservice

Gratis och icke-bindande erbjudanden

Kontakts oss på tel. 70 700 700, via epost info@hovedstadenskloak.dk eller använd kontaktformuläret nedan om du har ytterligare frågor eller vill ha ett erbjudande.

slamsugning
Rulla till toppen