Vad är en fettavskiljare

En fettavskiljare är en tank som skiljer fett och olja från avloppsvattnet. Vad som händer är att när avloppsvattnet rinner genom tanken stiger fettet upp till ytan och samlas på ytan. Och här hålls sedan fettet kvar medan avloppsvattnet rinner in i avloppssystemet.

När behövs en fettavskiljare

Företag som tappar fett eller olja tillsammans med avloppsvattnet måste ha en fettavskiljare. Till exempel: Restauranger, grillbarer, pizzeriaer, slakterier och bagerier.
Om fett och olja rinner ut i avloppsvattnet kommer avlagringar i rör och fogar att stanna, och avloppsvattnet tvingas sedan genom avloppet i vägen eller avloppet i källarna till de omgivande beboarna.

Hur ofta ska det töms.

Fettavskiljaren töms efter behov. Vid tömning behöver tanken fri åtkomst och locket måste vara tillgängligt.

Låt os hjälpa dig med avloppsservice

Gratis och icke-bindande erbjudanden

Kontakts oss på tel. 70 700 700, via epost info@hovedstadenskloak.dk eller använd kontaktformuläret nedan om du har ytterligare frågor eller vill ha ett erbjudande.

slamsugning
Rulla till toppen