Professionel rottebekæmpelse

Vid Hovedstadens Avlopps Renovering har vi många års erfarenhet av att förebygga mot råttor och vi har mycket kunskap om råttor i avlopp. Det är din säkerhet för effektivt avlägsnande av råtta. Vi är certifierade råttbekämpare och har satt upp många råttspärrar och råttfällor genom åren. På grund av det ökande problemet med råttor i Danmark, bekämpar vi idag råttor dagligen.

 

Runnumren har exploderat i Danmark de senaste åren

Råttor blir ett större och större problem. Även om det är det finns kommuner med avdelningar ansvariga för kampen av råttor har vi på Roskilde Avoppsrenovering sett en ökning av råttor under lång tid. Ökningen av råttor är bland annat dokumenterats av DR Cash, som den 2 mars 2017 hade ett program om råttor och de problem som de kunde orsaka. Nedan följer en översikt över utvecklingen av råttomgångar i kommunerna från 2013 till 2016:

Vi er autoriserede kloakmestre og er certificeret som rottespærre montører. Derudover er vi underlagt Teknologisk Instituts Kontrolordning – det er din tryghed, når du retter henvendelse til os.

kloakservices

Kilde: DR Kontant

Även om kommunen har det övergripande ansvaret har du som hyresvärd själv ansvaret för ditt eget avlopp till huvudnätet. Därför får du vanligtvis också rådet från kommunen att du måste göra något åt problemet själv. Nästan alla avlopp har inga synliga tecken på råttbesök, så vi vågar säga att upp till 99% av alla markägare har råttor utan att veta om det.

Tecken på råttor kan vara

  • Hål i marken
  • En sur lukt av avloppsvatten
  • Läten i väggar och rör
  • Rått spillning

MEN LUGN INGEN PANIK

Många människor får panik och känner att de skickar en signal om att de lever smutsigt eller ohygieniskt om det finns råttor i deras fastighet. Men så är det inte. Råttorna bor i avloppsvattnet i stadsområden, så de är nästan överallt, dvs nere i avloppet, där de helst vill stanna. Men de kommer ofta upp när det byggs om i en stad. Då söker de sig utanför kolakerna.

Du kan läsa mer om vår råttbekämpning, vilka åtgärder vi tar till med råttor i avloppen.

Råttspärr – för användning i avloppet.

Låt os hjälpa dig med avloppsservice

Gratis och icke-bindande erbjudanden

Kontakts oss på tel. 70 700 700, via epost info@hovedstadenskloak.dk eller använd kontaktformuläret nedan om du har ytterligare frågor eller vill ha ett erbjudande.

slamsugning
Rulla till toppen