Certifierad råttspärrsmontör

Vi är godkända och certifierade som råttspärrsmontörer. Dessutom levererar vi tjänster inom stadgarna för Teknologiskt Instituts Kontroll System – så du behöver inte tvivla på oss. Med den VA godkända spärren, har du en lösning som håller råttorna borta. Oavsett om du redan har problemet eller om du vill undvika det i framtiden, är vår godkända råttbekämpning redo att hjälpa. Så bli råttfri innan det är för sent.​

Vad är en råttspärr?

En råttspärr består av en enhet som kan installeras i en renings- och inspektionsbrunn.
Råttspärren innefattar två flikar som är upphängda oberoende av varandra, vilket möjliggör fri passage av avloppsvattnet samtidigt som råttor förhindras att komma in i avloppssystemet.

Det finns mycket strikta krav på råttspärrar. De måste tillverkas i syrafast rostfritt stål. Dessutom måste de vara svetsade i alla leder så att det inte kan angripas av rost. Det skall inte vara möjligt att stoppa avloppssystemet på grund av en råttspärr, och de måste vara lätt att installera och ta bort.

För att säkerställa att råttspärren uppfyller dessa krav och för att se till att råttor inte kan smita igenom testades råttspärren genom ett VA-godkännande vid Taastrup Tekniska Institut. Detta VA-godkännande är konsumentens garanti att råttspärrarna har testas och godkänts samt uppfyller kraven på råttspärrar. Du får även service på din installation en gång per år.

kloakservices

Låt os hjälpa dig med avloppsservice

Gratis och icke-bindande erbjudanden

Kontakts oss på tel. 70 700 700, via epost info@hovedstadenskloak.dk eller använd kontaktformuläret nedan om du har ytterligare frågor eller vill ha ett erbjudande.

slamsugning
Scroll to Top